T³ Cahiers Archief

Bijkomend materiaal dat kan ingeschakeld worden naast de gebruikte handboeken.

 

 

     Cahier 46   Statistiek met de TI-84 Plus CE-T
     Cahier 45   Onderzoekscompetenties, Wiskundige en moderne technologieën
     Cahier 44   Financiële Algebra 
     Cahier 43   Wiskunde in een economische context voor de tweede graad
     Cahier 41   Wiskunde in een economische context voor de derde graad
     Cahier 40   Wiskundige uitdagingen met de TI-84 Plus (CE-T)
     Cahier 39   Kennismaking met de TI-84 Plus CE-T
     Cahier 36   Mathematiseren en oplossen van problemen in de derde graad KSO/TSO
     Cahier 35   Aan de slag met LUA (tns-bestand)
     Cahier 34   Basisvaardigheden van de TI-84 nu met de TI-Nspire
     Cahier 33   Voorbeelden met de TI-Nspire uit de Analyse: uitgewerkte voorbeelden voor de 3de graad ASO
     Cahier 32   Het functiebegrip in de tweede graad: een didactisch aanpak met TI-rekentoestellen en software
     Cahier 30   De TI-Nspire in de 2de graad: Een pedagogische didactische meerwaarde voor het Wiskundeonderwijs
     Cahier 29   Inleiding tot TI-Nspire 3.0: Concreet toegepast (tns-bestanden)
     Cahier 28   Statistiek : Dynamisch visualiseren en simuleren met TI-Nspire 3.0 (tns-bestanden)
     Cahier 27   Functies en vergelijkingen van de tweede graad
     Cahier 26   TI-Nspire materiaal op het internet (tns-bestanden)
     Cahier 25   De TI-Nspire in de tweede graad: van driehoeksmeting naar goniometrie (tns-bestanden)
     Cahier 24   De TI-84 in de lessen statistiek
     Cahier 22   Onderzoekscompetenties - Aanvulling Cahier 12
     Cahier 21   De TI-Nspire in de tweede graaad (tns-bestanden)
     Cahier 20   Wiskunde vanuit fysica-toepassingen
     Cahier 19   Discrete dynamische systemen: Recursievergelijkingen met de TI-84
     Cahier 18   Numb3rs 
     Cahier 17   Onderzoekscompetenties: fractalen met de TI-84 Plus
     Cahier 16   Toepassingen op regressie
     Cahier 15   Informatietechnologiën in de wiskundeles: TI-Nspire CAS handheld: kennismaken met inspirerende voorbeelden
     Cahier 14   Voorbeelden met de TI-84+ uit de analyse
     Cahier 13   Vectoren en Matrixalgebra
     Cahier 12   Onderzoekscompetenties in de derde graad
     Cahier 11   Interactieve meetkunde met Cabri Junior in de eerste en tweede graad
     Cahier 10   Lineair programmeren. Problemen met 2 onbekenden van hoekpuntenmethode tot sensitiviteitstheorie
     Cahier 9     Mathematiseren en oplossen van problemen voor de 3de graad tso/kso, 2 wekelijkse lestijden
     Cahier 8     Betrouwbaarheidsintervallen en het testen van hypothesen
     Cahier 6     Ontwikkeling van het functiebegrip in de tweede graad
     Cahier 5     Financiële wiskunde met de TI-83/84 Plus
     Cahier 4     Begeleid zelfstandig leren en werken in de derde graad secundair onderwijs met de TI-83(84) Plus
     Cahier 3     Regressie
     Cahier 2     Elementaire functies leren gebruiken als wiskundige modellen
     Cahier 1     Mathematiseren met functies in de derde graad (Cahier 1 Extra)

© 2017 - T3 Vlaanderen
Deze cahiers zijn bedoeld als lesmateriaal en mogen hiervoor vrij gekopieerd worden.