Cahier 43

Wiskunde in een economische context voor de tweede graad 

Walter De Volder     Guido Herweyers     Dominiek Ramboer


De economie kent veel wiskundige toepassingen. In dit cahier worden verschillende economische begrippen geïntroduceerd voor de derde graad, met bijhorende vraagstukken in een concrete economische context.

Aan bod komen economische toepassingen op richtingscoëfficiënt, stelsels van lineaire vergelijkingen en ongelijkheden, tabellen en grafieken, het transformeren van grafieken. Zo worden begrippen als vraag en aanbod, winst, opbrengst, marginale kost, Lorenzkromme en Ginicoëfficiënt geïntroduceerd.

De assisterende inzet van de TI-84 Plus C Silver Edition en de TI-Nspire CX CAS worden hierbij naast elkaar geplaatst.

Walter De Volder (†) was ere-pedagogisch adviseur wiskunde voor het Bisdom Brugge.

Guido Herweyers doceert wiskunde en statistiek aan de KU Leuven, Technologiecampus Oostende en wiskunde aan de Hogeschool VIVES Campus Oostende.

Dominiek Ramboer doceert wiskunde aan de Hogeschool VIVES Campus Oostende en wiskunde en fysica aan de Petrus en Paulus Scholen Campus West (VTI Oostende).

View Cahier     Download Cahier

 

© 2020 - T3 Vlaanderen
Deze cahiers zijn bedoeld als lesmateriaal en mogen hiervoor vrij gekopieerd worden.