Cahier 45

Onderzoekscompetenties
Wiskunde en moderne technologieën

Didier Deses

 

In dit cahier gaan we een aantal onderwerpen aanraken die geschikt zijn als onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen in het ASO. Elk hoofdstuk kan afzonderlijk door één leerling of in kleine groepjes doorgenomen worden. De onderwerpen komen uit de kruisbestuiving van wiskunde en technologie. 

In de eerste twee hoofdstukken wordt nagegaan hoe technologie kan helpen om wiskundige problemen aan te pakken. De volgende hoofdstukken gaan dieper in op een aantal voorbeelden waarbij de wiskunde de technologie ter hulp snelt.

DIDIER DESES is leerkracht wiskunde aan het Koninklijk Atheneum Koekelberg en geeft les aan deWetenschappelijke (5u wisk/week) en de Latijnse richtingen (3u wisk/week). Hij is tevens wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel.

View Cahier     Download Cahier

© 2017 - T3 Vlaanderen
Deze cahiers zijn bedoeld als lesmateriaal en mogen hiervoor vrij gekopieerd worden.