Cahier 46

Statistiek met de TI-84 CE-T

Philip Bogaert

  

Een onderzoeker of enquêteur verzamelt gegevens die hij via de beschrijvende statistiek tracht temodelleren met behulp van frequentietabellen, histogrammen en steekproefkarakteristieken.

Een wiskundige filosoof gooit niet 6000 maal met een dobbelsteen maar zal vanuit de kansrekeningwiskundige kansmodellen (normale verdeling, binomiale verdeling, poissonverdeling, ...) opstellen. Dit noemt men de verklarende statistiek.

Wanneer een onderzoeker zijn proefondervindelijk model wil toetsen aan een model uit de verklarendestatistiek betreedt hij het terrein van de inferentiële of inductieve statistiek. We vinden dit terug inhoofdstukken zoals betrouwbaarheidsintervallen en toetsen van hypothesen.

Naast statistiek met betrekking tot slechts één toevalsvariabele, is er ook een tak van de statistiek die het verband tussen meerdere variabelen onderzoekt. Het bekendste voorbeeld is hier de lineaire regressie.

De bedoeling van dit cahier is een brug te bouwen tussen de statistiek van de derde graad secundaironderwijs en de statistiek waarmee heel wat leerlingen geconfronteerd worden in hun verdere opleiding. Het is een uitbreiding van de statistiek die leerlingen in het secundair tegenkomen. Dankzij de TI-84 (CE-T) vervaagt het rekenwerk en zijn formules vlotter toegankelijk, zodat leerkrachten die via projectwerk verder willen gaan, zich kunnen concentreren op de begripsvorming en de diepere achtergrond achter het verhaal van de statistiek.

PHILIP BOGAERT is leerkracht wiskunde aan het Sint-Maarteninstituut te Aalst, medewerker van T³ Vlaanderen en lid van de stuurgroep Wiskunde Oost-Vlaanderen. Hij is ook medeauteur van een reeks wiskundeboeken voor de 2de en 3de graad.

View Cahier     Download Cahier

© 2017 - T3 Vlaanderen
Deze cahiers zijn bedoeld als lesmateriaal en mogen hiervoor vrij gekopieerd worden.