T³ Vlaanderen Content

Binomialsatsen och Pascals triangel

Binomialsatsen och Pascals triangel

Texas Instruments Sverige

Onderwerp: Mathematics

Tags

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. För att arbeta med denna aktivitet så fordras att eleverna är bekanta med grundläggande kombinatorik.

Begreppet kombination ska alltså vara bekant. Framställningen leder fram till binomialsatsen och vi visar hur talen i Pascals triangel kan härledas till koefficienter i en binomutveckling.

Publisher specific license