T³ Vlaanderen Content

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Video | Statistik med TI-Nspire - Beskrivande statistik

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Tips en tricks, Statistiek, Fysica

Bestäm medelvärde, median, kvartiler, standardavvikelse och mer för en datamängd

Videos

Publisher specific license