T³ Europe Resources

Content(12)|

Jämviktsekvation 1

Uitgever: T³ Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Chemistry, Physics

jämviktsekvationer med grafritande räknare

Automated Lock

Auteur: Medhat Merabi, Mohamed AbdelBaqi

Onderwerp:  Physics

Tags: Chemistry, Sharing Inspiration 2019

This is a program to unlock a door using servo and loudness sensor

Widget - Rita symboler i kemi - Tillämpnings App. | TI-Nspire teknik

Uitgever: T³ Sverige

Auteur: Olli Karkkulainen

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, T3

Ritverktyg i kemi med TI-Nspire teknik - v.3.7.4

Laboration - Buffert

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Biology, Chemistry

Tags: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme…

Labb - Rost

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Step by Step Chemistry on the TiNspire CX

Auteur: SmartSoft

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Material to order, Mathematical thinking, Physics, T3

Perform many Chemistry / Stoichiometry tasks Step by Step , Explore the Periodic System of Elements (PSE) , Balance Chemical Equations, Gas Laws, Limiting Reagent, Mole/Mass computations an…

Hydrocarbons

Auteur: Barrie Galpin

Tags: Patterns, STEM, Chemistry

Pattern spotting in the context of the chemical formulas of the hydrocarbons