T³ Vlaanderen Content

Content (36) |

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde, STEM

Tags: Oppervlakte, Coderen, Curriculum, Afgeleide, Oefening, Grafische voorstelling, Integralen berekenen, Getal, Programmeren, STEM

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Stegen och lådan

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Algebra, Curriculum, Afgeleide, Oefening, Functies, Meetkunde, Grafieken, Kans, Statistiek

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

TI-Nspire CAS in Engineering Mathematics: Highest Temperature in a Disk

Auteur: T³ Europe, Michel Beaudin

Onderwerp:  STEM

Tags: Analyse, Afgeleide

Find the maximum of a two variable continuous function. Using Lagrage multipliers and parametric equations. Connecting single and multivariable calculus.

Insektsvandring

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Circels, Computeralgebra, Curriculum, Afgeleide, Meetkunde

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.

Arean av en viss rektangel

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Oppervlakte, Computeralgebra, Curriculum, Afgeleide, Oefening, Integralen berekenen

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Vika en A4

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Oppervlakte, Curriculum, Afgeleide, Oefening, Integralen berekenen, Driehoek

Ma 3c - Derivator och integralbegrepp | Här viker man ett A4-papper till en triangel och undersöker hur arean ändras beroende av läget av det nedvikta hörnet.

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Examen, Oppervlakte, Meten / Data-collectie, Computeralgebra, Tips en tricks, Curriculum, Afgeleide, Integralen berekenen

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Undersökning av den symmetriska differenskvoten

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Computeralgebra, Afgeleide, Derive, Oefening

Ma 3 - Förändring och derivatabegreppet - Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel.

Rektangel under andragradskurva

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Computeralgebra, Afgeleide, Derive, Integralen berekenen

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Här studeras förändringar hos rektangelarean för en rektangel inskriven under en andragradskurva.