T³ Vlaanderen Content

Content (1) |

Onderzoekscompetenties: Fractalen met de TI-84+

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Fractal

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84+.