T³ Vlaanderen Content

Content (64) |

Arbeta med normalfördelningar | TI-84 Plus CE-T

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Graphing, Problem Solving, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Statistiska samband: regression och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Regression, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.

Stora talens lag eller det jämnar ut sig | TI-84 Plus

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Probability experiment, Statistics

Ma 1 / Ma 2 - Sannolikhetslära och statistik - bland annat slantsinglingar med slumptalsgenerator.

Sammanställa data

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Statistiek weergeven TI-84 Plus CE-T

Uitgever: WIL-de Wiskunde

Auteur: WIL-de Wiskunde

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Chaos, Dynamic Systems, Growth, Statistics

Kansrekenen en Statistiek: statistiek weergeven

Stegen och lådan

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Functions, Geometry, Graphs, Probability, Statistics

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

Priser och index

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Regression, Curriculum, Material to order, Exercise, Mathematical thinking, Functions, Graphs, Statistics

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Simulering med sannolikheter

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Probability, Statistics

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Mathematik - Berufliches Gymnasium Niedersachsen

Uitgever: Cornelsen Verlag

Auteur: Rolf Schöwe, Jost Knapp, Volker Klotz

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Functions, Statistics, Functions

Wirtschaft & Gesundheit und Soziales
Klasse 11 (Einführungsphase)

Laboration - Buffert

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Biology, Chemistry

Tags: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Medelvärden vid stickprov

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Averages, Curriculum, Exercise, Growth, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna övning ska vi titta på hur man genom stickprov kan dra slutsatser om hela populationen.

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Medelvärde, median och standardavvikelse

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Diagram, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet så undersöker vi på ett dynamiskt sätt hur olika statistiska mått påverkas när man ändrar enskilda värden i en datauppsättning.