T³ Vlaanderen Content

Content (25) |

Cosinusregel

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Getal, Functies, Driehoek

Bepaal met de cosinusregel een hoek of zijde.

Handleiding TI-Nspire CX II (v5.0)

Auteur: Epi van Winsen

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Getal

Handleiding voor gebruik van de TI-Nspire CX II versie 5.0

Natural number biased?

Uitgever: Universität Innsbruck

Auteur: Florian Stampfer

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Getal, 

A technology-aided identification of profiles with respect to rational numbers
understanding.

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde, STEM

Tags: Meten / Data-collectie, Coderen, Curriculum, Getal, Lukraak, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde, STEM

Tags: Oppervlakte, Coderen, Curriculum, Afgeleide, Oefening, Grafische voorstelling, Integralen berekenen, Getal, Programmeren, STEM

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Primtalslista med programmering

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde, STEM

Tags: Stochastiek, Coderen, Ruimtemeetkunde, Curriculum, Getal, Programmeren, STEM

Ma 1 - Tal i olika former - I denna aktivitet så har vi två små program som tar fram listor på primtal inom ett visst intervall.

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Wiskunde, STEM

Tags: Algebra, Coderen, Curriculum, Oefening, Getal, Programmeren, STEM

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Ekvationer med variabler på båda sidor

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Curriculum, Vergelijkingen, Oefening, Meetkunde, Getal, Variabelen

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

Summa och differens

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Getal

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

Tallinjen

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Getal

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läget av tal på en tallinje.

A0 pappret

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Curriculum, Functies, Getal

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Upprepade beräkningar

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Oefening, Getal

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder