T³ Europe Resources

Content(24)|

Binary number trainer using RGB Array

Auteur: Hans-Martin Hilbig

Onderwerp:  Computer Science, Mathematics, STEM

Tags: Coding, Computer Algebra, Conversions, Decimals, Exercise, Number, Programming, STEM, TI-Innovator

Program generates random numbers, displays them as binaries on the RGB array and asks student to respond with the decimal equivalent. Supports bit width between 2 and 8 bits.

Cosinusregel

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Number, Functions, Triangle

Bepaal met de cosinusregel een hoek of zijde.

Handleiding TI-Nspire CX II (v5.0)

Auteur: Epi van Winsen

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Number

Handleiding voor gebruik van de TI-Nspire CX II versie 5.0

Natural number biased?

Uitgever: Universität Innsbruck

Auteur: Florian Stampfer

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Number, Sharing Inspiration 2019

A technology-aided identification of profiles with respect to rational numbers
understanding.

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Coding, Curriculum, Number, Randomness, STEM

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Primtalslista med programmering

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Stochastics, Coding, 3D Geometry, Curriculum, Number, Programming, STEM

Ma 1 - Tal i olika former - I denna aktivitet så har vi två små program som tar fram listor på primtal inom ett visst intervall.

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Number, Programming, STEM

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Ekvationer med variabler på båda sidor

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Exercise, Geometry, Number, Variables

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

Tallinjen

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Number

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läget av tal på en tallinje.

Summa och differens

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Number

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

A0 pappret

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Functions, Number

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner