T³ Vlaanderen Content

Content (28) |

Andragradsekvationer på djupet

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Iteratie, Algebra, Reeks, Computeralgebra, Curriculum, Oefening, Problemen Oplossen, Kwadratisch

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet går vi igenom vad begreppet kvadratkomplettering innebär.

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Algebra, Computeralgebra, Curriculum, Meten / Data-collectie, Vergelijkingen, Oefening

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Insektsvandring

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Circels, Computeralgebra, Curriculum, Afgeleide, Meetkunde

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.

Arean av en viss rektangel

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Oppervlakte, Computeralgebra, Curriculum, Afgeleide, Oefening, Integralen berekenen

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Examen, Oppervlakte, Meten / Data-collectie, Computeralgebra, Tips en tricks, Curriculum, Afgeleide, Integralen berekenen

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Undersökning av den symmetriska differenskvoten

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Computeralgebra, Afgeleide, Derive, Oefening

Ma 3 - Förändring och derivatabegreppet - Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel.

Rektangel under andragradskurva

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Computeralgebra, Afgeleide, Derive, Integralen berekenen

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Här studeras förändringar hos rektangelarean för en rektangel inskriven under en andragradskurva.

Triangel under kurva

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Algebra, Computeralgebra, Curriculum, Oefening, Functies, Driehoek

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner. Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel

Avståndet mellan två punkter via en tredje

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Computeralgebra, Afgeleide, Oefening, Meetkunde, Integralen berekenen

Ma 3 - Derivator och integrabegreppet - Geometri. I övningen används symbolhanterande hjälpmedel.

Att tillverka en strut

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Bedrijfswiskunde, Circel, Computeralgebra, Curriculum, Afgeleide, Oefening, Integralen berekenen, Volume

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Att upptäcka parabeln

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Computeralgebra, Curriculum, Oefening, Meetkunde, Lineair

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Räta linjens ekvation

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Beelden, Computeralgebra, Matrices, Oefening, Lineair

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Kvadrater

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Vergelijkingen, Computeralgebra, Curriculum, Oefening, Meetkunde, Lineair, tweedegraadsfunctie

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Att tillverka en låda med största möjliga volym

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Computeralgebra, Curriculum, Oefening, Functies, Lineair, Kwadratisch

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten