Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Profile Of : Texas Instruments Inc.

user

Texas Instruments Inc.

Dallas, USA


ti-cares@ti.com

https://education.ti.com/


 

 

 

Procenträkning | senare grundskolan

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att göra procentuella beräkningar på grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund”.

Uitgever: T³ Sverige

Editor: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Percentages

Some Like it Tepid for the TI-84 Plus CE (with TI-SensorLink Adapter)

Students are challenged to design a system that informs the user if their coffee is too hot to drink. The system should notify the user of three states: Too hot to drink; too cold; or just …

Uitgever: Texas Instruments Inc.

Editor: Texas Instruments Inc.

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Computer Science, STEM

Some Like it Tepid for the TI-Nspire CX (with TI-SensorLink Adapter)

Students are challenged to design a system that informs the user if their coffee is too hot to drink. The system should notify the user of three states: Too hot to drink; too cold; or just …

Uitgever: Texas Instruments Inc.

Editor: Texas Instruments Inc.

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Computer Science, STEM

Profile Of : Texas Instruments Inc.

user

Texas Instruments Inc.

Dallas, USA


ti-cares@ti.com

https://education.ti.com/


 

 

 

Procenträkning | senare grundskolan

Denna aktivitet samlar ett antal olika sätt att göra procentuella beräkningar på grafräknare. Dessa metoder finns som uppgifter eller som en samling tips i en ”lathund”.

Uitgever: T³ Sverige

Editor: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Percentages

Some Like it Tepid for the TI-84 Plus CE (with TI-SensorLink Adapter)

Students are challenged to design a system that informs the user if their coffee is too hot to drink. The system should notify the user of three states: Too hot to drink; too cold; or just …

Uitgever: Texas Instruments Inc.

Editor: Texas Instruments Inc.

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Computer Science, STEM

Some Like it Tepid for the TI-Nspire CX (with TI-SensorLink Adapter)

Students are challenged to design a system that informs the user if their coffee is too hot to drink. The system should notify the user of three states: Too hot to drink; too cold; or just …

Uitgever: Texas Instruments Inc.

Editor: Texas Instruments Inc.

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Computer Science, STEM