Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Omschrijven formule lineaire vergelijking

Zet een lijn van het type x/a+y/b=1 om naar px+qy=r.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Recursieve en directe formules

Voer de eerste 4 getallen van een rij in en de TI84 vindt de recursieve formule voor je.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Steel-blad diagram plotten

Plot een steel-blad diagram.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Normaal-waarschijnlijkheidspapier

Maak vanuit lijst 1 en 2 een plot op normaal-waarschijnlijkheidspapier.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Normale verdeling en vuistregels

Maak een plot met daarin de vuistregels bij de normale verdeling.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Afstand van punt tot lijn

Bepaal de afstand tussen een punt en een rechte lijn.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Haakjes wegwerken

Het wegwerken van haakjes maar dan door de TI-84 gedaan.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Differentie Quotient

Dit programma laat het Differentiequotiënt zien op meerdere intervallen.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Logaritmische schaalverdelingen

Maak een plot met enkel of dubbel-logaritmische schaalverdeling.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Logaritmen

Opstellen sinuoide via regressie

Bepaal functie van f(x)=a+bsin(c(x-d)) uit data of uit samengestelde functie.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Sinus

Eenheidscirkel en Sinus

Oplossingen van sin(x)=a worden gegeven en zichtbaar in de eenheidscirkel.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Eenheidscirkel en Cosinus

Dit programma geeft de oplossingen op cos(x)=a en laat dat ook grafisch zien in de eenheidscirkel.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Programmeren

Cirkeldiagram plotten

Plot een cirkeldiagram vanuit lijst 1

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Statistiek

Vereenvoudigen getallen en GGD

Vereenvoudig twee of drie getallen in één keer met de GGD

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Algebra, Programmeren

Combinaties en rij van Pascal

Bepaal een of meerdere combinaties en de som daarvan uit de rij van Pascal

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Binomiaal formules, Programmeren

Plot een lijn met vectorvoorstelling

Plot een lijn die als vectorlijn wordt aangeboden.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

ABC-Formule

Een uitgebreide variant van de ABC-formule

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: 2D vormen, Handleiding, Algebra, Programmeren, Analyse

Cosinusregel

Bepaal met de cosinusregel een hoek of zijde.

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Getal, Functies, Driehoek

Inter- en extrapoleren

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84

Uitgever: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Auteur: Jan Elemans

Onderwerp:  Wiskunde

Tags: Handleiding, Lineair, Programmeren, Grafische voorstelling