Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Undersökning av primitiva funktioner

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funkti…

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Integral calculus

Cirkelns area och omkrets

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Circle, Curriculum, Diagram, Exercise, Graphs

Inga vanliga medelvärden

Ma 1: Samband och förändring - Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Averages, Geometry, Graphing, Graphs, Programming

Transformations of Graphs

Explore transformations of graphs in a dynamic environment.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Functions, Transformations, Graphs

Patterns to Graphs

Experience the connection between a number pattern and its graph

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Linear, Patterns, Functions, Graphs

Undersökning av primitiva funktioner

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funkti…

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Integral calculus

Cirkelns area och omkrets

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Circle, Curriculum, Diagram, Exercise, Graphs

Inga vanliga medelvärden

Ma 1: Samband och förändring - Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Averages, Geometry, Graphing, Graphs, Programming

Transformations of Graphs

Explore transformations of graphs in a dynamic environment.

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Functions, Transformations, Graphs

Patterns to Graphs

Experience the connection between a number pattern and its graph

Uitgever: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Linear, Patterns, Functions, Graphs