T³ Vlaanderen Content

Content(53)|

Applications in the Classroom

Uitgever: T³ Europe

Editor: Koen Stulens

Auteur: Serge Etienne, Hildegard Urban-Woldron, Martin van Reeuwijk, T³ Europe

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Analysis, Animations, Calculus, Data collection, Dynamic Simulations, Finance, Inequalities, Cones, Spreadsheets, Area

Graphing Calculator Software Applications (APPS) are pieces of software that can be downloaded onto a TI graphing calculator as you would add software to a computer to enhance its capabilit…

Das Magnetfeld eines Drahtringes (Gesetz von Biot-Savart)

Auteur: T³ Deutschland

Onderwerp:  Physics

Tags: Triangle, Data collection, Electricity, Electromagnetism, T3

In Experimenten werden oft Luftspulen verwendet. Der Drahtring ist die einfachste Form einer Luftspule mit nur einer Windung. Für die von diesem Drahtring erzeugte Flussdichte gilt das Gese…

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Exam, Area, Data collection, Computer Algebra, Tips and tricks, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: T3, Curriculum, Data collection, Linear, Mechanics, Quadratic function

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Uppvärmning med en vattenkokare

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Data collection, Functions, Temperature

Ma 2 - Algebra | Mät upp en mängd vatten, ca 0,5 liter, och häll vattnet i en vattenkokare

Laboration - Buffert

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Biology, Chemistry

Tags: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Laboration - Boyles lag

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Physics, Temperature

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Laboration - Induktion

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Laboration - Se hur det låter

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.

Laboration - Studs - rörelse och energi

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Curriculum, Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Laboration - Stående våg

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att studera den stående våg som uppkommer i ett rör då det slås an.

Laboration - Se hur det låter - röstanalys

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Exercise, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Laboration - Impulslagen

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Exercise, Physics

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme…

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Labb - Andning och fotosyntesen

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Biology

Tags: Dynamic Simulations, Data collection, Dynamic Systems, Exercise

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde…

Labb - Intermolekylära bindningar

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Curriculum, Data collection, Exercise

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol…

Labb - Rost

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Modellera en kvadratisk funktion

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics, Physics

Tags: Data collection, Derivative, Exercise, Quadratic function, Tips and tricks

Ma 2 - Funktioner - Fysik 2 - Målet med denna aktivitet att eleverna ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.