Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Course Materials from Workshop Sharjah, UAE, 2018 May 5

Materials used during workshop in Sharjah, UAE on 2018, May 05. Most relevant for workshop participants.

Uitgever: T³ Middle East

Auteur: Stephan Griebel

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Data collection, Geometry, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Datasets importeren TI-84 Plus CE-T

Datasets importeren, Algemeen

Auteur: WIL-de Wiskunde

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Data collection

Applications in the Classroom

Graphing Calculator Software Applications (APPS) are pieces of software that can be downloaded onto a TI graphing calculator as you would add software to a computer to enhance its capabilit…

Uitgever: T³ Europe

Editor: Koen Stulens

Auteur: Serge Etienne, Hildegard Urban-Woldron, Martin van Reeuwijk, T³ Europe

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Analysis, Animations, Calculus, Data collection, Dynamic Simulations, Finance, Inequalities, Cones, Spreadsheets, Area

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Exam, Area, Data collection, Computer Algebra, Tips and tricks, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: T3, Curriculum, Data collection, Linear, Mechanics, Quadratic function

Uppvärmning med en vattenkokare

Ma 2 - Algebra | Mät upp en mängd vatten, ca 0,5 liter, och häll vattnet i en vattenkokare

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Data collection, Functions, Temperature

Laboration - Boyles lag

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Physics, Temperature

Laboration - Buffert

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Biology, Chemistry

Tags: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Laboration - Studs - rörelse och energi

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Physics

Tags: Curriculum, Data collection, Physics

Laboration - Stående våg

Avsikten med försöket är att studera den stående våg som uppkommer i ett rör då det slås an.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Physics

Laboration - Se hur det låter - röstanalys

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Physics

Laboration - Se hur det låter

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Physics

Laboration - Induktion

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Physics

Tags: Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Exercise, Physics

Laboration - Impulslagen

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Exercise, Physics

Labb - Andning och fotosyntesen

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde…

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Biology

Tags: Dynamic Simulations, Data collection, Dynamic Systems, Exercise

Labb - Intermolekylära bindningar

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol…

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme…

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Rost

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection

Course Materials from Workshop Sharjah, UAE, 2018 May 5

Materials used during workshop in Sharjah, UAE on 2018, May 05. Most relevant for workshop participants.

Uitgever: T³ Middle East

Auteur: Stephan Griebel

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Data collection, Geometry, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Datasets importeren TI-84 Plus CE-T

Datasets importeren, Algemeen

Auteur: WIL-de Wiskunde

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Data collection

Applications in the Classroom

Graphing Calculator Software Applications (APPS) are pieces of software that can be downloaded onto a TI graphing calculator as you would add software to a computer to enhance its capabilit…

Uitgever: T³ Europe

Editor: Koen Stulens

Auteur: Serge Etienne, Hildegard Urban-Woldron, Martin van Reeuwijk, T³ Europe

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Analysis, Animations, Calculus, Data collection, Dynamic Simulations, Finance, Inequalities, Cones, Spreadsheets, Area

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Exam, Area, Data collection, Computer Algebra, Tips and tricks, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: T3, Curriculum, Data collection, Linear, Mechanics, Quadratic function

Uppvärmning med en vattenkokare

Ma 2 - Algebra | Mät upp en mängd vatten, ca 0,5 liter, och häll vattnet i en vattenkokare

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Data collection, Functions, Temperature

Laboration - Boyles lag

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Physics, Temperature

Laboration - Buffert

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Biology, Chemistry

Tags: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Laboration - Studs - rörelse och energi

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Physics

Tags: Curriculum, Data collection, Physics

Laboration - Stående våg

Avsikten med försöket är att studera den stående våg som uppkommer i ett rör då det slås an.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Physics

Laboration - Se hur det låter - röstanalys

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Physics

Laboration - Se hur det låter

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Physics

Laboration - Induktion

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Physics

Tags: Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Exercise, Physics

Laboration - Impulslagen

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Physics

Tags: Data collection, Exercise, Physics

Labb - Andning och fotosyntesen

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde…

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Biology

Tags: Dynamic Simulations, Data collection, Dynamic Systems, Exercise

Labb - Intermolekylära bindningar

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol…

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme…

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Rost

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Titrering av stark syra med stark bas

Avsikten med försöket är att, med två gällande siffror, bestämma koncentration hos en viss utspädd saltsyra.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection