T³ Europe Resources

Content(88)|

Stegen och lådan

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Functions, Geometry, Graphs, Probability, Statistics

Ma 2 | (Ma 3, Ma 4) Grafer, Funktioner och Geometri, Derivata begrepp

Tillämpningar på differentialekvationer

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Tillämpningar på logaritmer kan avslöja fuskare

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Exercise, Logarithms

Ma 2 | Algebra | Varför börjar så många tal med en etta?

Priser och index

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Regression, Curriculum, Material to order, Exercise, Mathematical thinking, Functions, Graphs, Statistics

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Regression och korrelation på djupet

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise

Ma 2 | Statistik | TI-Nspire har inbyggda funktioner för att direkt göra regressionsanalyser och beräkna regressionsekvation och korrelationskoefficient.

Riktningsfält

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Simulering med sannolikheter

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Probability, Statistics

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Differentialekvationer – hur fungerar Eulers metod

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Stochastics, Curriculum, Differential equations, Euler method, Exercise

Ma 5 - Differentialekvationer - Vi går noggrant igenom Eulers stegmetod som finns som inbyggd funktion hos TI-Nspire CX.