Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Profile Of : Didier Deses

user

Didier Deses

Brussels, Belgium


diddesen@gmail.com


Programmeerboekje

Computational Thinking met Python

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Computer Science, Mathematics

Tags: Algorithm, Coding

Python simulation of a Galton board

This 1-screen python program simulates a Galton board.

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Computer Science, Mathematics

Tags: Probability

Mandelbrot set

This program draws the mandelbrot set using the pixel by pixel iteration method

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Fractal

Onderzoekscompetenties: Fractalen met de TI-84+

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84+.

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Fractal

Voorbeelden met de TI-84+ uit de Analyse

Dit cahier gaat over analyse met de TI-84+.

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Analysis

Onderzoekscompetenties: Wiskunde en moderne technologieën

Een verkenning van het gebruik van wiskunde en ICT in de hedendaagse
wetenschap.

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Programming

Kennismaking met de TI-84 Plus Color

We bekijken de nieuwigheden van de TI-84 Plus Color .

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Programming