T³ Europe Resources

Content(139)|

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  STEM

Tags: Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator, 

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning