Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Primitiva funktioner och beräkning av areor | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - För att arbeta med denna aktivitet fordras att man känner till begreppet primitiv funktion och kan beräkna sådana för enkla funktioner.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Area, Curriculum, Functions

Massor med smarta tips för att komma igång med din grafräknare (häfte)

I detta dokument har samlat ihop ett antal beskrivningar av olika funktioner så att du som elev snabbt kan komma i gång och bli vän med din grafräknare. Kom ihåg: det är du som styr.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Derive, Equations, Functions, Graphing, Integration, Statistics

Exponentielle Regression mit dem TI-30X Plus MathPrint

Am Beispiel der Veränderung des Luftdrucks wird mit dem TI-30X Plus MathPrint eine exponentielle Regression durchgeführt.

Uitgever: T³ Deutschland

Auteur: Wilfried Zappe

Onderwerp:  Mathematics, Physics

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 5

TI-Nspire och Python - en introduktion

Uitgever: T³ Sverige

Auteur: Mauritz Blomqvist

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 6

TI-Nspire och Python - en introduktion

Uitgever: T³ Sverige

Auteur: Mauritz Blomqvist

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Programming

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 7

TI-Nspire och Python - en introduktion

Uitgever: T³ Sverige

Auteur: Mauritz Blomqvist

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Programming

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 8

TI-Nspire och Python - en introduktion

Uitgever: T³ Sverige

Auteur: Mauritz Blomqvist

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Programming

Video | Programmera i Python med TI-Nspire CX - Del 9

TI-Nspire och Python - en introduktion

Uitgever: T³ Sverige

Auteur: Mauritz Blomqvist

Onderwerp:  Mathematics, STEM

Tags: Programming