T³ Europe Resources

Content(168)|

Tillämpningar på differentialekvationer

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Tillämpningar på logaritmer kan avslöja fuskare

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Exercise, Logarithms

Ma 2 | Algebra | Varför börjar så många tal med en etta?

Priser och index

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Regression, Curriculum, Material to order, Exercise, Mathematical thinking, Functions, Graphs, Statistics

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Regression och korrelation på djupet

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise

Ma 2 | Statistik | TI-Nspire har inbyggda funktioner för att direkt göra regressionsanalyser och beräkna regressionsekvation och korrelationskoefficient.

Riktningsfält

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Simulering med sannolikheter

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Probability, Statistics

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Differentialekvationer – hur fungerar Eulers metod

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Stochastics, Curriculum, Differential equations, Euler method, Exercise

Ma 5 - Differentialekvationer - Vi går noggrant igenom Eulers stegmetod som finns som inbyggd funktion hos TI-Nspire CX.

Ekvationer i balans

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Exercise, Linear

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Ekvationer med variabler på båda sidor

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Exercise, Geometry, Number, Variables

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

Exponentialfunktionen och ränteberäkningar

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Interest

Ma 3 | Algebra och mer om funktioner | Exponentialfunktioner har många tillämpningar inom ekonomi. En av de viktigaste, ränta-på-ränta, har vi redan haft med i exempel och övningar tidigare…

Insektsvandring

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Circles, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Geometry

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.

Triangel under kurva

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Triangle

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner. Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel

Att tillverka en strut

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Business mathematics, Circle, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Volume

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Arean av en viss rektangel

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Area, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Undersökning av primitiva funktioner

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funkti…