Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Interpolation polynomiale

Dans notre vie quotidienne nous observons régulièrement des situations pouvant être modélisées par des paraboles. Comment déterminer la fonction polynomiale permettant une "interpolation" d…

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: Robert Cabane, Laurent Didier

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Polynomial, Interpolation, Programming, Python

Tipps und Tricks: Ableitung von Funktionen mit einem Parameter

Anmerkungen zur Verwendung, Speicherung und Weiterverwendung von Ableitungsfunktionen, bei denen Parameter im Funktionsterm vorkommen, mit dem TI-Nspire CAS.

Uitgever: T³ Deutschland - Materialien

Auteur: Hubert Langlotz, Wilfried Zappe

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Tips and tricks

Binomialverteilung: p gesucht

Berechnung der unbekannten Wahrscheinlichkeit einer kumulierten Binomialverteilung mit Hilfe des TI-Nspire.

Uitgever: Magda

Auteur: Magda

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Binomial Distribution

(Rover) Driving Inequalities with TI-Nspire CXII Python (Math in Motion Plus)

Students will explore inequalities and the number line while writing code to navigate a set of challenges.

Uitgever: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Mathematics

Minsta arean av en förpackning | TI-84 Plus CE-T

Vilken form ska en läskburk eller konservburk ha för att minimera dess totala area och därmed mängden material till förpackningen?

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Area, Derive, Volume

Beräkningar med synvinkel | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Du står under en reklamskylt, räkna ut hur långt från skylten ska du placera dig

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Tangent

Stänga in en integral | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - För att göra denna aktivitet får du vara väl förtrogen med algebraiska/analytiska metoder för att bestämma integraler.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Integral calculus

Största omkrets och area | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Teckna uttryck för en rektangels omkrets och area och bestämma det värde på x respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Auteur: TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Area, Circle, Curriculum, Perimeter

Hur många människor har någonsin levt på jorden? | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Här praktiseras både algebra, statistik och integralberäkning för att lösa ett demografiskt problem.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Integral calculus, Statistics

Differentialekvationer baklänges | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - Här utgår vi från en logistisk funktionsmodell och genom resonemang och beräkningar kommer fram till en differentialekvation som kan lösas med en numerisk metod.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Functions, Regression

Differentialekvationer – när man inte kan lösa exakt | TI-84 Plus CE->T

Kurs 5 - Hastigheten hos en fallskärmshoppare som faller kan modelleras med en differentialekvation som inte är linjär. Vi får då ta till en numerisk lösningsmetod.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Euler method, Graphs, Number