Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Mot oändligheten | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Vi ska i denna aktivitet gå igenom ett begrepp som kan tillämpas i många olika situationer när man sysslar med funktioner och innan man kommer in på begreppet derivata.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Derivative, Derive, Functions

Undersöka förändringshastigheter | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - I denna aktivitet ska vi undersöka förändringshastigheten i tre olika situationer. Alla handlar om pengar.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Exponential relationship, Linear Functions

Interaktiv övning på ändringskvot | TI-84 Plus CE-T

I denna aktivitet gör vi begreppet ändringskvot lite mer levande genom att utnyttja möjligheten att ha en rörlig parameter.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Geometry

Undersökningar med appen Transformation Graphing Del 2 | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - I denna aktivitet ska vi titta närmare på trigonometriska funktioner som man på räknaren kan skriva på formen A(sin(BX+C)+D. En av de förinstallerade apparna används i denna aktivi…

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Functions, Graphing, Trigonometry

Logistiska funktioner | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Vi vet att exponentiell tillväxt inte kan fortgå i all evighet. Exponentiella modeller kan visserligen vara användbara på kort sikt, men de blir mindre och mindre giltiga ju längre…

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exponential growth, Functions

Undersöka räta linjer dynamiskt | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - I denna aktivitet ska vi titta närmare på hur man med verktyg på räknaren kan studera räta linjer dynamiskt.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Graphs

Fiche 10_V4 - Représention graphique d_une suite

Analyse : représentation graphique d'une suite définie par récurrence.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Sequences, Induction, Graphing

Fiche 11 - Tableur et etude une variable

Calculs statistiques : étude statistique à une variable.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Statistics, Graphs

Fiche 12 - Tableur et generation de donnees

Calculs statistiques : génération de données aléatoires, analyse des données.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Probability experiment, Interpreting data, Statistics

Fiche 13 - Tableur representation et regression

Calculs statistiques : régression linéaire.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Statistics, Graphs

Fiche 14 - Python Compilation Enregistrement Console

Algorithme : premier script en Python.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Computer Science

Tags: Algorithm, Programming, Python

Fiche 15 - Python et environnement Nspire 1

Calculs statistiques : fluctuation d'échantillonnage. Coder en Python une expérience aléatoire. Représenter les données.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Statistics, Programming, Python

Fiche 16 - Python et environnement Nspire 2

Photographie numérique : pixels et composantes R,G,B. Importer et traiter une image.
Script Python.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Programming, Python, Images

Fiche 17 - Python et une microbit

Objets connectés : interagir avec une carte Micro:bit.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Computer Science

Tags: Programming, Python, BBC micro:bit

Fiche 18 - Python et microbit radio

Objets connectés : communiquer avec deux cartes Micro:bit en mode radio. Script Python.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Computer Science, Physics

Tags: Programming, Python, BBC micro:bit

Fiche 19 - Editeur mathematiques

Représentation de fonctions : fonctions du second degré. Utilisation de l'éditeur mathématique de la TI-Nspire CX.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Graphs, Presentation

Fiche 20 - Geometrie - Moyennes et Python

Géométrie : calculs de moyennes. Utilisation de l'application Géométrie de la TI-Nspire CX. Script Python.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Geometry, Programming, Python

Fiche 01_V4 - Présentation

Présentation de la TI-Nspire™ CX II-T CAS.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Computer Algebra, Python

Fiches de prise en main de TI-Nspire™ CX II-T CAS

Série de 20 fiches permettant la prise en main de TI-Nspire™ CX II-T CAS et des diverses applications incluses dans cette calculatrice formelle.

Uitgever: T3 France

Editor: T3 France

Auteur: T3 France

Onderwerp:  Mathematics, Computer Science

Tags: Computer Algebra, Programming, Python