Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Visa och analysera rörelse | TI-Nspire CXII-T

Ma 4-5 | I dessa tre aktiviteter är tanken är att du som lärare ska få inspiration till hur man kan arbeta med lite mer omfattande uppgifter till eleverna.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Editor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics, Physics

Tags: Analysis, Computer Algebra, Curriculum, Trigonometry

Algemene Python-module voor BBC micro:bit

De module MICROBIT.8xv is essentieel voor het programmeren van een BBC micro:bit-kaart met een TI-84 Plus CE-T Python Edition.

Uitgever: Texas Instruments Benelux

Auteur: Frederick Fotsch

Onderwerp:  Computer Science, Mathematics, STEM

Tags: Algorithm, BBC micro:bit, Programming

De vanligaste orden | TI-Nspire CX

Här kommer matematiken in och det handlar bland annat om omvänd proportionalitet, logaritmer och räta linjens ekvation.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Editor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Equations, Logarithms, Proportionality

Glidande stege | TI-Nspire CX-T

Ma 3 | En stege glider, spåra banan som målarens fötter har.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Circle, Curriculum, Equations

Algemene Python-module voor BBC micro:bit

De module MICROBIT.8xv is essentieel voor het programmeren van een BBC micro:bit-kaart met een TI-84 Plus CE-T Python Edition.

Uitgever: Texas Instruments Benelux

Auteur: Frederick Fotsch

Onderwerp:  Computer Science, Mathematics, STEM

Tags: Algorithm, BBC micro:bit, Programming

Grove Python-module voor een BBC micro:bit

De module MB_GROVE.8xv communiceert met Grove-sensoren verbonden met een BBC micro:bit.

Uitgever: Texas Instruments Benelux

Auteur: Frederick Fotsch

Onderwerp:  Computer Science, Mathematics, STEM

Tags: Algorithm, BBC micro:bit, Programming

Python-module voor de sensoren op een BBC micro:bit

De module MB_SENSR.8xv communiceert met sensoren geïmplementeerd op een BBC micro:bit.

Uitgever: Texas Instruments Benelux

Auteur: Frederick Fotsch

Onderwerp:  Computer Science, Mathematics, STEM

Tags: Algorithm, BBC micro:bit, Programming