Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Kortsamlarens dilemma

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Kortsamlarens dilemma är ett klassiskt sannolikhetsproblem Vi börjar dock med att undersöka ett liknande problem med tärning…

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Calculus, Exercise, Probability, Probability experiment

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics, Climate

Arbeta med normalfördelning

Ma 2 - Statistik, Sannolikhet -I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Probability, Probability experiment, Statistics

Antal kast tills man får en sexa

Ma 1 - Statistik, Sannolikhet - Detta är en övning som man brukar göra för hand i många klasser.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Analytic Geometry, Curriculum, Exercise, Linear Algebra, Probability, Probability experiment, Statistics

Step by Step Chemistry on the TI-Nspire CX

Perform many Chemistry / Stoichiometry tasks Step by Step , Explore the Periodic System of Elements (PSE) , Balance Chemical Equations, Gas Laws, Limiting Reagent, Mole/Mass computations an…

Auteur: SmartSoft

Onderwerp:  Chemistry

Tags: Chemistry, Material to order, Mathematical thinking, Physics, T3

Mathematical Modeling With TI Technology

Mathematical modeling is hot catchphrase in education right now. What exactly is mathematical modeling though?

Auteur: T³ USA

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Tutorial

Exploring Applications of Integrals Using TI Technology

The AP* Calculus curriculum addresses applying the integral to contextual problems.

Auteur: T³ USA

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Tutorial

TI-Innovator-System für MINT - viele Teile, trotzdem Ordnung!

Ordnung schaffen für all die vielen Kleinteile des TI-Innovator Systems.

Uitgever: Texas Instruments Education Technology

Auteur: Hans-Martin Hilbig

Onderwerp:  STEM

Tags: Coding

TI-Innovator System - re-boxed!

Repackage the entire TI-Innovator System components into a single, sealable box for less than 10 Euros.

Auteur: Hans-Martin Hilbig

Onderwerp:  Other, STEM

Tags: Functions, STEM, TI-Innovator, Tips and tricks, Youtube

Grundläggande statistik kurs 1

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Calculus, Data, Diagram, Statistics

Trigonometri och likformighet

Ma 1 - Geometri - Se effekterna på värdena sinus, cosinus och tangens när man ändrar sidlängder och vinklar i rätvinkliga trianglar.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Analytic Geometry

Vektorer

Ma 1 - Geometri - I de nya ämnesplanerna från 2011 ska eleverna i kurs 1c studera vektorbegreppet.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Curriculum, Vector calculus

Hoe sterk ben jij? Experimenteren met spierkracht!

Simpele experimenten over spiermoeheid en het verschil in kracht tussen de linker- en rechterhand zonder (handknijper) en met sensoren (handkrachtsensor).
Voornamelijk gericht op de tweede…

Auteur: Natalie Dirckx

Onderwerp:  Biology

Tags: Experiment

Tutorial respiratie en fotosynthese experimenten

Respiratie en fotosynthese onderzoeken bij planten met een CO2-sensor

Auteur: Natalie Dirckx

Onderwerp:  Biology

Tags: Biology, Data collection, Experiment

Exploring Applications of Integrals Using TI Technology

The AP* Calculus curriculum addresses applying the integral to contextual problems. AP* Calculus Readers will share examples of student work.

Auteur: T³ USA

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Tutorial

Math Behind the Music: Exploring the Harmony of Mathematics

Join this webinar for an exploration which connects the various branches of mathematics and integrates mathematics with other disciplines including music.

Auteur: T³ USA

Onderwerp:  Mathematics

Tags: Tutorial