T³ Europe Resources

Onderzoeksopdracht Chemie

Onderzoeksopdracht Chemie

T³ Vlaanderen

Onderwerp: Chemistry

Tags Coding, Programming

Bakpoeder en azijn, zelfstanding onderzoeken met TI technologie.

De doelstellingen zijn:
Leerlingen vertrouwd te maken met bepaalde technieken en meten met sensoren.
Leerlingen hulp bieden bij het begeleid of zelfstandig opstellen van onderzoeksvragen.
De leerlingen noteren hun waarnemingen en beantwoorden onderzoeksvragen. Daarna verdiepen ze zich in het onderwerp door meer informatie op te zoeken in hun cursus, boeken of internet; baserend op een lijst met mogelijke onderwerpen.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.