Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Onderzoeksopdracht Chemie

Bakpoeder en azijn, zelfstanding onderzoeken met TI technologie.

Auteur: T³ Vlaanderen

Onderwerp:  Scheikunde

Tags  T3 Publicaties ,  Coderen ,  Programmeren

De doelstellingen zijn:
Leerlingen vertrouwd te maken met bepaalde technieken en meten met sensoren.
Leerlingen hulp bieden bij het begeleid of zelfstandig opstellen van onderzoeksvragen.
De leerlingen noteren hun waarnemingen en beantwoorden onderzoeksvragen. Daarna verdiepen ze zich in het onderwerp door meer informatie op te zoeken in hun cursus, boeken of internet; baserend op een lijst met mogelijke onderwerpen.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial


More info: creativecommons.org.