T³ Europe Resources

Respiratie en fotosynthese

Respiratie en fotosynthese

Natalie Dirckx

Onderwerp: Biology

Tags Data collection

Onderzoek bij planten met een CO2 sensor, van autotrofe en heterotrofe organismen

Autotrofe en heterotrofe organismen worden besproken, via de volgende experimenten:

Experiment 1 
Aantonen dat een autotroof organisme CO 2 verbruikt, kan zeer simpel met een CO 2-sensor. 

Experiment 2 
Bestuderen dat een plant zowel aan fotosynthese als cellulaire respiratie kan doen.

Experiment 3 
gaat een stapje verder en daagt uit om experimenten te bedenken waarbij achterhaald kan worden welke golflengten door chlorofyl gebruikt worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kleurfilters. 

De data worden verwerk tot een volwaardig onderzoeksverslag.

Bekijk experimenten              Tutorial

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.