T³ Europe Resources

Onderzoekscompetenties: Wiskunde en moderne technologieën

Onderzoekscompetenties: Wiskunde en moderne technologieën

Didier Deses

Onderwerp: Mathematics

Tags Programming

Een verkenning van het gebruik van wiskunde en ICT in de hedendaagse
wetenschap.

In dit cahier gaan we een aantal onderwerpen aanraken die geschikt zijn als onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen in het ASO. Elk hoofdstuk kan afzonderlijk door één leerling of in kleine groepjes doorgenomen worden. De onderwerpen komen uit de kruisbestuiving van wiskunde en technologie. In de eerste twee hoofdstukken wordt nagegaan hoe technologie kan helpen om wiskundige problemen aan te pakken. De volgende hoofdstukken gaan dieper in op een aantal voorbeelden waarbij de wiskunde de technologie ter hulp snelt.

Creative Commons license - Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung

 

 

More infos: https://creativecommons.org/licenses.

Documenten: