Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Onderzoekscompetenties: Fractalen met de TI-84+

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84+.

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Fractaal

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84+.
Als leidraad werd hiervoor het onderwerp fractalen gekozen. De tekst is opgedeeld in een aantal
hoofdstukken waarvan het eerste hoofdstuk de nodige theorie en begrippen bevat. Daarna kan,
naargelang de klassituatie, gekozen worden uit de volgende hoofdstukken waarin telkens een ander
aspect van fractalen wordt uitgewerkt. Dit laat toe om zowel groepswerkjes te organiseren als klassikaal de thema’s te behandelen.

License not specified

Onderzoekscompetenties: Fractalen met de TI-84+

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84+.

Auteur: Didier Deses

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Fractaal

Dit cahier gaat over het verwezenlijken van de onderzoekscompetenties wiskunde/wetenschappen met behulp van de TI-84+.
Als leidraad werd hiervoor het onderwerp fractalen gekozen. De tekst is opgedeeld in een aantal
hoofdstukken waarvan het eerste hoofdstuk de nodige theorie en begrippen bevat. Daarna kan,
naargelang de klassituatie, gekozen worden uit de volgende hoofdstukken waarin telkens een ander
aspect van fractalen wordt uitgewerkt. Dit laat toe om zowel groepswerkjes te organiseren als klassikaal de thema’s te behandelen.

License not specified