Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Statistiek met de TI-84 Plus CE-T

Een overzicht van de beschrijvende, verklarende en inferentiële statistiek
met behulp van de TI-84 Plus CE-T

Auteur: Philip Bogaert

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Statistiek

Een onderzoeker of enquêteur verzamelt gegevens die hij via de beschrijvende statistiek tracht te modelleren met behulp van frequentietabellen, histogrammen en steekproefkarakteristieken.

Een wiskundige filosoof gooit niet 6000 maal met een dobbelsteen maar zal vanuit de kansrekening wiskundige kansmodellen (normale verdeling, binomiale verdeling, poissonverdeling, …) opstellen. Dit noemt men de verklarende statistiek.

Wanneer een onderzoeker zijn proefondervindelijk model wil toetsen aan een model uit de verklarende statistiek betreedt hij het terrein van de inferentiële of inductieve statistiek. We vinden dit terug in hoofdstukken zoals betrouwbaarheidsintervallen en toetsen van hypothesen.

Naast statistiek met betrekking tot slechts één toevalsvariabele, is er ook een tak van de statistiek die het verband tussen meerdere variabelen onderzoekt. Het bekendste voorbeeld is hier de lineaire regressie.

De bedoeling van dit cahier is een brug te bouwen tussen de statistiek van de derde graad secundair onderwijs en de statistiek waarmee heel wat leerlingen geconfronteerd worden in hun verdere opleiding. Het is een uitbreiding van de statistiek die leerlingen in het secundair tegenkomen. Dankzij de TI-84 vervaagt het rekenwerk en zijn formules vlotter toegankelijk, zodat leerkrachten die via projectwerk verder willen gaan, zich kunnen concentreren op de begripsvorming en de diepere achtergrond achter het verhaal van de statistiek. 

Bekijk Cahier 46

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.

 

 

Documenten:
Statistiek met de TI-84 Plus CE-T

Een overzicht van de beschrijvende, verklarende en inferentiële statistiek
met behulp van de TI-84 Plus CE-T

Auteur: Philip Bogaert

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Statistiek

Een onderzoeker of enquêteur verzamelt gegevens die hij via de beschrijvende statistiek tracht te modelleren met behulp van frequentietabellen, histogrammen en steekproefkarakteristieken.

Een wiskundige filosoof gooit niet 6000 maal met een dobbelsteen maar zal vanuit de kansrekening wiskundige kansmodellen (normale verdeling, binomiale verdeling, poissonverdeling, …) opstellen. Dit noemt men de verklarende statistiek.

Wanneer een onderzoeker zijn proefondervindelijk model wil toetsen aan een model uit de verklarende statistiek betreedt hij het terrein van de inferentiële of inductieve statistiek. We vinden dit terug in hoofdstukken zoals betrouwbaarheidsintervallen en toetsen van hypothesen.

Naast statistiek met betrekking tot slechts één toevalsvariabele, is er ook een tak van de statistiek die het verband tussen meerdere variabelen onderzoekt. Het bekendste voorbeeld is hier de lineaire regressie.

De bedoeling van dit cahier is een brug te bouwen tussen de statistiek van de derde graad secundair onderwijs en de statistiek waarmee heel wat leerlingen geconfronteerd worden in hun verdere opleiding. Het is een uitbreiding van de statistiek die leerlingen in het secundair tegenkomen. Dankzij de TI-84 vervaagt het rekenwerk en zijn formules vlotter toegankelijk, zodat leerkrachten die via projectwerk verder willen gaan, zich kunnen concentreren op de begripsvorming en de diepere achtergrond achter het verhaal van de statistiek. 

Bekijk Cahier 46

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.

 

 

Documenten: