Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Labb - EKG

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Biologie

Tags  Kans ,  Oefening

Syfte:

Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls.

Materiel:

Dator med programvaran TI-Nspire och labsläde (alternativt TI-Nspire handenhet med labsläde) och EKG-sensor

Förberedelser:

Mätutrustningen:

  • Anslut EKG-sensorns elektroder med speciella elektrodlappar till försöks-personen. Den svarta och den gröna elektroden sätts på högerarmen, den gröna i armvecket och den svarta vid pulsen. Den röda elektroden fästs i armvecket på vänstra armen.

Publisher specific license