Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Labb - Djur i bur

Labb - Djur i Bur - Syftet med försöket är att undersöka förhållandet mellan syrgasupptagandet och koldioxidavgivandet hos ett litet djur.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Biologie

Tags  Oefening

Materiel:

Dator med programvaran TI-Nspire och labsläde (alternativt TI-Nspire handenhet med labsläde), syrgassensor och koldioxidsensor, ett kärl med plats för två sensorer och ett litet djur t ex ett bi.

Publisher specific license