Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Laboration - Boyles lag

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Natuurkunde

Tags  Meten / Data-collectie ,  Fysica ,  Temperatuur

Syfte:
Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Materiel:
Plexiglasspruta (20 cm3), tryckgivare, TI-Nspire och labsläde.

Mätutrustningen:
• Anslut tryckgivaren till kanal CH 1 på labsläden.
• Ställ in en volym på 10 cm3 på trycksprutan och anslut den till tryckgivaren

Publisher specific license

Laboration - Boyles lag

Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Natuurkunde

Tags  Meten / Data-collectie ,  Fysica ,  Temperatuur

Syfte:
Avsikten med försöket är att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant temperatur.

Materiel:
Plexiglasspruta (20 cm3), tryckgivare, TI-Nspire och labsläde.

Mätutrustningen:
• Anslut tryckgivaren till kanal CH 1 på labsläden.
• Ställ in en volym på 10 cm3 på trycksprutan och anslut den till tryckgivaren

Publisher specific license