Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Kvadrater

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Vergelijkingen ,  Computeralgebra ,  Curriculum ,  Oefening ,  Meetkunde ,  Lineair ,  tweedegraadsfunctie

 

En liten kvadrat är inskriven i en större så att ett hörn av den lilla kvadraten ligger på var och en av sidorna i den större. Den stora kvadraten har sidan 30 cm. Längden hos den mindre kvadratens sida beror av läget av hörnen på sidorna. Undersök hur förhållandet mellan de båda kvadraternas areor beror av hörnens lägen. 

Vissa CAS-funktioner används, vilket kräver CAS-funktionen av TI-Nspire. 
I övningen behandlas geometri och andragradsfunktioner för kurs 2.

 

 

Notera:
För att ändra förhandsgranskningen, klicka på Förhandsgranskning av dokument i verktygsfältet och klicka sedan på Handenhet eller Dator.

 

Publisher specific license