Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Curriculum ,  Oefening ,  Functies ,  Grafieken

Här ska eleverna använda både algebraiska och grafiska verktyg. Problemen handlar om en båtresa i en strid ström och en tågresa där en person rör sig i och emot färdriktningen.

Publisher specific license

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Curriculum ,  Oefening ,  Functies ,  Grafieken

Här ska eleverna använda både algebraiska och grafiska verktyg. Problemen handlar om en båtresa i en strid ström och en tågresa där en person rör sig i och emot färdriktningen.

Publisher specific license