Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Tillämpningar på differentialekvationer

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Curriculum ,  Differentiaalvergelijkingen ,  Oefening ,  Grafieken

Vi utnyttjar TI-Nspire´s grafiska/numeriska analysverktyg för differentialekvationer. Vi tar upp den s.k. logistiska tillväxtekvationen och olika typer av fallrörelse. Vi visar också på slutet upp hur beräkningar kan spåra ur.

Publisher specific license

Tillämpningar på differentialekvationer

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Auteur: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Curriculum ,  Differentiaalvergelijkingen ,  Oefening ,  Grafieken

Vi utnyttjar TI-Nspire´s grafiska/numeriska analysverktyg för differentialekvationer. Vi tar upp den s.k. logistiska tillväxtekvationen och olika typer av fallrörelse. Vi visar också på slutet upp hur beräkningar kan spåra ur.

Publisher specific license