Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Synvinkel på två sätt

Du står under en reklamskylt. Skylten sitter 5 meter upp på väggen och är 2 meter hög. Hur långt ska du placera dig för att se den under största synvinkeln?
Vi använder två olika metoder. I det ena fallet tangens- funktionen och i det andra fallet sinusfunktionen. Inbyggda verktyg för att utveckla trigonometriska uttryck används i det ena fallet och sinussatsen i det andra fallet. En interaktiv geometrisk konstruktion av situationen gör att man kan kontrollera rimligheten i resultaten.

Publisher specific license

Synvinkel på två sätt

Du står under en reklamskylt. Skylten sitter 5 meter upp på väggen och är 2 meter hög. Hur långt ska du placera dig för att se den under största synvinkeln?
Vi använder två olika metoder. I det ena fallet tangens- funktionen och i det andra fallet sinusfunktionen. Inbyggda verktyg för att utveckla trigonometriska uttryck används i det ena fallet och sinussatsen i det andra fallet. En interaktiv geometrisk konstruktion av situationen gör att man kan kontrollera rimligheten i resultaten.

Publisher specific license