T³ Europe Resources

Synvinkel på två sätt

Synvinkel på två sätt

Texas Instruments Sverige

Onderwerp: Mathematics

Tags Complex analysis, Curriculum, Derivative, Exercise, Trigonometry

Ma 4 | Trigonometri

Du står under en reklamskylt. Skylten sitter 5 meter upp på väggen och är 2 meter hög. Hur långt ska du placera dig för att se den under största synvinkeln?
Vi använder två olika metoder. I det ena fallet tangens- funktionen och i det andra fallet sinusfunktionen. Inbyggda verktyg för att utveckla trigonometriska uttryck används i det ena fallet och sinussatsen i det andra fallet. En interaktiv geometrisk konstruktion av situationen gör att man kan kontrollera rimligheten i resultaten.

Publisher specific license