T³ Europe Resources

Räkneoperationer med komplexa tal

Räkneoperationer med komplexa tal

Texas Instruments Sverige

Onderwerp: Mathematics

Tags Complex analysis, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Trigonometry

Ma 4 | Komplexa tal

Denna aktivitet är ganska enkel och behandlar hur man adderar och multiplicerar komplexa tal.
Vi utgår oftast från tal i det komplexa talplanet och vi visar bland annat hur du i samma fönster kan manipulera komplexa tal i talplanet genom att dra i strålarna och samtidigt se hur uttrycken på formen z=a+bi förändras.

Publisher specific license