T³ Europe Resources

Hur många har någonsin levat?

Hur många har någonsin levat?

Texas Instruments Sverige

Onderwerp: Mathematics

Tags Complex analysis, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Trigonometry

Ma 4 | Derivator och Integraler

I denna aktivitet tar vi upp ett problem som är lite udda.
Här praktiseras både algebra, statistik och integralberäkning för att lösa ett demografiskt problem. Beräkningarna görs i kalkylarket. Trixet att komma på rätt spår är inte att bara titta på hur befolkningen har utvecklats utan se på födelsetalet, dvs hur många som föddes varje år. Därefter får man ta till integraler för att beräknaantalet födda under ett längre tidsintervall.

Publisher specific license