Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Algebra ,  Computeralgebra ,  Curriculum ,  Meten / Data-collectie ,  Vergelijkingen ,  Oefening

Vi visar också hur man kan gå baklänges och utföra de inversa operationerna, dvs man startar med en lösning och slutar med själva ekvationen.

Publisher specific license

Linjära ekvationer fram och tillbaka

Ma 1 - Algebra - I denna aktivitet så går vi genom hur du kan utnyttja CAS-motorn hos TI-Nspire för att steg för steg lösa ekvationer.

Uitgever: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp:  Wiskunde

Tags  Algebra ,  Computeralgebra ,  Curriculum ,  Meten / Data-collectie ,  Vergelijkingen ,  Oefening

Vi visar också hur man kan gå baklänges och utföra de inversa operationerna, dvs man startar med en lösning och slutar med själva ekvationen.

Publisher specific license