Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Tillämpning av linjära olikheter

Ma 2 - Algebra - Tillämpningar av linjära olikheter.

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp: Mathematics

Tags Matura, Algebra, Reifeprüfung, Curriculum, Exercise, Graphing, Integral calculus, Linear Functions, Problem Solving

För att lösa problem som är tillämpningar av linjära olikheter så måste eleverna kunna ställa upp olikheter och sedan representera dessa i ett koordinatsystem. Det krävs alltså förståelse för olikheter, linjära funktioner och hur man grafiskt representerar dessa och till slut hur dessa hänger ihop och vad de betyder, dvs hur ska man tolka olika delar i ett koordinatsystem där det finns flera olikheter.

Publisher specific license

Tillämpning av linjära olikheter

Ma 2 - Algebra - Tillämpningar av linjära olikheter.

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: Texas Instruments Inc.

Onderwerp: Mathematics

Tags Matura, Algebra, Reifeprüfung, Curriculum, Exercise, Graphing, Integral calculus, Linear Functions, Problem Solving

För att lösa problem som är tillämpningar av linjära olikheter så måste eleverna kunna ställa upp olikheter och sedan representera dessa i ett koordinatsystem. Det krävs alltså förståelse för olikheter, linjära funktioner och hur man grafiskt representerar dessa och till slut hur dessa hänger ihop och vad de betyder, dvs hur ska man tolka olika delar i ett koordinatsystem där det finns flera olikheter.

Publisher specific license