T³ Europe Resources

Modellera en avkylningsprocess

Modellera en avkylningsprocess

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Inc.

Onderwerp: ChemistryMathematicsSTEM

Tags Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

En avkylningsprocess hos en vätska är ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen. Newtons lag säger att avkylnings-hastigheten är proportionell mot temperaturdifferensen mellan vätskan och omgivningen. Vi utgår från experimentella data.

Publisher specific license