T³ Europe Resources

Koda med TI | Använda variabler och uttryck | TI-84 Plus

Koda med TI | Använda variabler och uttryck | TI-84 Plus

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Onderwerp: STEM

Tags 3D Geometry, Programming

Kapitel 2 - Övning 3 - Mata in ett värde för en variabel

I denna tredje lektion för enhet 2 kommer du att lära dig använda uttryck och lagra värden i variabler inom program.

Syfte:

  • Lära dig hur man programmerar matematiska uttryck.
  • Förstå i vilken ordning matematiska operationer utförs.
  • Förstå skillnaden mellan matematiska variabler och datavariabler.
  • Evaluera uttryck.
  • Lagra resultat av uttryck i variabler.

Publisher specific license