T³ Europe Resources

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Uitgever: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Onderwerp: STEM

Tags Powers and roots, Programming, T3, Algebra

Kapitel 3 - Övning 3 - If…Then…Else…End Delbarhet

I denna tredje aktivitet för kapitel 3 3 kommer du att lära dig om en annan form av If-satser i TI Basic och värdet av att förstå numeriska algoritmer.

Syfte:

  • Se strukturen hos If…Then…Else…End-satser.
  • Lära sig hur man testar om ett värde är ett heltal.
  • Vad är en algoritm?

Publisher specific license