T³ Europe Resources

Exempel | Funktioner

Exempel | Funktioner

Uitgever: T³ Sverige

Bengt Åhlander

Onderwerp: Mathematics

Tags Curriculum, Exponential, Functions, Graphing, Linear Functions

Ma 1 - Funktioner

Exponentiella funktioner

Öppna den bifogade tns-filen i din TI-Nspire handenhet eller programvara.

Om du inte har någon programvara, kan du ladda ner en 30/90 dagars testversion på denna sida.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.