Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

 

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Video | Grafer med TI-Nspire

Utforska grafiskt linjära funktioner: nollpunkter, skärningar med y-axeln och skärningspunkter för två linjära funktioner

Videos

Publisher specific license