Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Video | Programmera med TI-Innovator

Exempel med Innovator Hub & avståndssensor

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp: STEM

Tags Electricity, Coding, Electromagnetism, Curriculum, Programming

Utöka programmering till MINT/STEM-experiment genom att läsa data från sensorer med hjälp av TI-Innovator Hub.

I det här exemplet används ultra-sensor Ranger som mäter avstånd.

Videos

Publisher specific license

Video | Programmera med TI-Innovator

Exempel med Innovator Hub & avståndssensor

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: Texas Instruments Sverige

Onderwerp: STEM

Tags Electricity, Coding, Electromagnetism, Curriculum, Programming

Utöka programmering till MINT/STEM-experiment genom att läsa data från sensorer med hjälp av TI-Innovator Hub.

I det här exemplet används ultra-sensor Ranger som mäter avstånd.

Videos

Publisher specific license