Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Koda med TI | Ljusintensitet, If och While | TI-Nspire CXCAS

Kapitel 3 - Övning 3 - Ljusintensitet och färg

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp: STEM

Tags Electricity, Coding, Electromagnetism, Curriculum, Engineering, Programming, STEM

I denna tredje aktivitet i kapitel 3 ska vi använda oss av ljusintensitetsvärdet för att styra färgen hos lysdioden RGB.

Syfte:

  • Läsa av ljusgivaren och kontrol-
    lera antingen ljusintensiteten från lysdioden eller ljudet från högtalaren

Använda omvandlingsformler för att ändra från värden för ljusintensitet till värden för lysdioden

 

Exemplet kan användas tillsammans med TI-Nspire Cx CAS handenhet och även datorprogramvaran.

Publisher specific license

Koda med TI | Ljusintensitet, If och While | TI-Nspire CXCAS

Kapitel 3 - Övning 3 - Ljusintensitet och färg

Uitgever: Texas Instruments Sverige

Auteur: TI Sweden

Onderwerp: STEM

Tags Electricity, Coding, Electromagnetism, Curriculum, Engineering, Programming, STEM

I denna tredje aktivitet i kapitel 3 ska vi använda oss av ljusintensitetsvärdet för att styra färgen hos lysdioden RGB.

Syfte:

  • Läsa av ljusgivaren och kontrol-
    lera antingen ljusintensiteten från lysdioden eller ljudet från högtalaren

Använda omvandlingsformler för att ändra från värden för ljusintensitet till värden för lysdioden

 

Exemplet kan användas tillsammans med TI-Nspire Cx CAS handenhet och även datorprogramvaran.

Publisher specific license