Content portal

Hier vindt u leermiddelen voor de STEM-vakken.

Zoek hieronder naar lesmaterialen, gratis activiteiten, video's en publicaties om te gebruiken in de klas.

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-Nspire teknik

I denna övning ska du undersöka några av körfunktionerna. De fyra körkommandona i övning 1 innehöll citattecknen ett blanksteg efter själva kommandot. Det beror på att det finns andra val du kan göra som tillägg till kommandona. I denna övning undersöker vi detta.

Hela "Koda med TI" finner du här

Publisher specific license

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-Nspire teknik

I denna övning ska du undersöka några av körfunktionerna. De fyra körkommandona i övning 1 innehöll citattecknen ett blanksteg efter själva kommandot. Det beror på att det finns andra val du kan göra som tillägg till kommandona. I denna övning undersöker vi detta.

Hela "Koda med TI" finner du här

Publisher specific license