T³ Europe Resources

Hantera linjära funktioner

Hantera linjära funktioner

Uitgever: Texas Instruments Sverige

TI Sweden

Onderwerp: Mathematics

Tags Curriculum, Functions, Linear Functions

Ma 2 - Funktioner

I kurs 1 sysslar man med funktioner som kan skrivas på formen I kurs 2 går man vidare och arbetar med linjära funktioner som man kan skriva på olika sätt. Man gör många algebraiska omskrivningar och studerar bl.a. hur det s.k. k-värdet hänger ihop med koordinater för punkter på räta linjer. I denna aktivitet studerar vi detta och använder räknarens funktionseditor för att plotta räta linjer som är skriva på olika sätt. Vi kommer bl.a. fram till enpunktsformen och tvåpunkstformen och vad en rät linje som skrivs på formen y = k(x-a) + b betyder.

 

Publisher specific license